Biometrisk analys av medieproduktion och upplevelser

Med hjälp av biometriska analysmetoder och intervjuer tar vi reda på hur användaren uppfattar din medieproduktion. 

Vi är en del av ämnet Medieproduktion och Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet.

EYE TRACKING

Ögonrörelseanalys framför skärm eller fältstudier med hjälp av glasögon med inbyggd eye tracker.

EEG

Elektroencefalografi, metod för att registrera hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder.

GALVANIC SKIN RESPONSE

Mätning av förändringar av det elektriska motståndet i huden i samband med känslomässiga reaktioner.

FACIAL RECOGNITION

Igenkänning av ansiktsuttryck. Hur ansiktet ser ut berättar något om hur du upplever en situation.

OM VISUALIX

Vi utvecklar medier och journalistik genom att använda oss av laborativa analysmetoder baserade på  biometrisk data.

BIOMETRISK ANALYS

Vi analyserar
producenter, konsumenter och deras respektive upplevelser.

PÅGÅENDE CASE

Unga och nyhetskvalitet

Vi undersöker vad unga svenskar (18-25 år) anser vara kvalitet i nyheter, vilka strategier de använder för att hitta nyheter samt vilken roll kämslor spelar i deras evaluering av nyheter. Projektet pågår 2022 – 2023 och är finansierat av Stiftelsen Barometern.

Unga och nyhetskvalitet – projektbeskrivning på lnu-webben

CASE

Metodutveckling

I ett pilotprojekt har vi testat hypotesen: Finns det ett samband mellan unga människors emotionella reaktioner på nyhetsinslag och deras uppfattning om nyhetskvalitet?

Syftet med projektet var att utveckla en mixad metod för att kunna undersöka denna frågeställning i större skala. Projektet finansierades av Stiftelsen Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapliga ändamål.

Det övergripande resultatet av projektet var att vårt metodval fungerade på avsett vis, samt att det förefaller troligt att hypotesen kan komma att kunna bekräftas.

Resultatet presenterades via papers på två av världens största mediekonferenser, BEA22-konferensen  i USA och ICA-konferensen i Paris. Vårt paper vid BEA rankades som ett av konferensens “Top Papers”.

BEA2022: Young citizens and the Quality of news: Attention, emotional reactions and quality assessments
För företag anslutna till Kalmar Science Park

UX-BOOST

Användartesta er webb eller e-handelsplats

UX-boost är ett samarbete mellan Linnéuniversitetets laboratoriemiljö Visualix och Kalmar Science Park. Detta erbjudande riktar sig därmed till företag anslutna till Kalmar Science park.
UX-boost ger ditt företag en indikation på användbarheten i er webb- eller e-handelsplats. Vi låter testpersoner inom er målgrupp uppleva er digitala tjänst samtidigt som vi tillsammans med er representant observerar, analyserar och diskuterar testresultatet i realtid. Detta ger er en uppfattning om er gränssnittsdesign stöjder användarens kundupplevelse eller om den kan optimeras ytterligare. Ni ser om testpersonerna agerar på det sätt som ni hade förväntat er, och får därmed även en uppfattning om konverteringspotentialen i er digitala tjänst.
Testerna utförs via den inom UX-testning vanligt förekommande metoden retrospective think aloud session, i detta fall förstärkt med eyetracking-teknologi.

Så här går en UX-BOOST till

1. Förintervju

Vi från Visualix kommer till ert företag för en inledande intervju där ni berättar vad ni vill få ut av insatsen. Under samtalet beslutar vi även användartestets fokusering och inriktning.

2. Rekrytera testpersoner

Ni rekryterar med hjälp av Kalmar Science Park två personer inom er målgrupp som inte har erfarenheter av det digitala gränssnitt som ska användarttestas.
   

3. Genomföra testet

Vi träffas hos Kalmar Science Park på Varvsholmen och genomför användartesterna inklusive att vi på plats och i realtid analyserar och diskuterar testresultatet.
   

Mer information om tjänsten UX-BOOST

Tidsåtgång för ert företag

Ert företag behöver avsätta cirka 3-4 timmar, fördelat på de processens tre steg.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om UX-BOOST eller hur tjänsten kan modifieras så kontaktar du:


Mats Wahlberg
mats.wahlberg@lnu.se
0480 – 49 70 47

Frågor om finansiering och pris

Har du frågor om vad UX-BOOST kostar ditt Kalmar Science Park-anknutna företag så kontaktar du:

Henric Andreasson
henric.andreasson@kalmarsciencepark.se
0480-45 34 27

UX-BOOST är ett samarbete mellan Kalmar Science Park, Linnaeus Competence AB och Visualix

Kalmar Science Park
Linnéuniversitetet
Visualix
CASE

360-video i journalistisk produktion

Tillsammans med redaktionell personal från Barometern genomförde vi ett projekt där vi undersökte hur 360-video kan användas i ett journalistiskt sammanhang och hur tittare upplevde 360-videor.

Projektrapport med bilaga

Vi är 

Vi är en del av ämnet Medieproduktion och Institutionen för Medier och Journalistik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vissa av oss är även associerade med Linnéuniversitetets kompetensbolag Linnaeus Competence AB.

Renaud de La Brosse

Professor, Department of Media and Journalism

Peter Dahlén

Founder, Technical Supervisor & Senior Media Producer

Mahitab Ezz El Din

Senior lecturer, Department of Media and Journalism

Kristoffer Holt

Professor, Head of Research at the Department of Media and Journalism

Ari Nykvist

Founder & Head of Research

Mats Wahlberg

Founder, Head of Collaboration and Education, Technical Supervisor & Media Producer

CASE

User Experience-analys 

Tillsammans med Kalmar Science Park och verktygsleverantörern Tobii har vi genomfört en UX-testning av medlemsföretaget Bookingswedens webbplats. Länkar till rapporen hittar du nedan.

Kontakta oss